Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit een personeels- en een oudergeleding.
De school wordt vertegenwoordigd door:

  • Linda Wursten
  • Marja Nuninga

De vertegenwoordiging van de ouders wordt gevormd door:

  • mevr. Arant (moeder van Anush )
  • vacature