Na onze school …

De leerlingen van de Johannes-Martinusschool stromen
uit naar het Voortgezet Onderwijs (VO).
Veelal is dit het Praktijkonderwijs of het VMBO
(al dan niet met Leerwegondersteuning).
In een enkel geval stroomt er een leerling uit naar
het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).