Speciaal Basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs is bedoeld voor leerlingen uit het primair onderwijs voor wie is vastgesteld dat ze onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs in een basisschool. De onderwijsdoelen in het speciaal basisonderwijs zijn gelijk aan die van de basisschool maar de mate waarin kinderen deze doelen uiteindelijk behalen is afhankelijk van een aantal factoren.

Het vermogen om te leren, de sociaal emotionele ontwikkeling, (vermoede) stoornissen of andere belemmeringen en allerlei  omgevingsfactoren zijn vaak van aanzienlijke invloed op de leerresultaten en algehele ontwikkeling van kinderen. Rekening houdend hiermee heeft het speciaal basisonderwijs uitgebreidere mogelijkheden voor deze kinderen

We bieden een schoolomgeving waarin we samen leren in een kleinere groep, met een specifiek pedagogisch klimaat en een gepland aangepast leerstofaanbod. Als dit nodig is hebben we ook mogelijkheden voor het bieden van extra zorg zoals, ondersteuning door de maatschappelijk werkende, de logopediste of oefentherapeut in de school. Daarnaast komt het ook voor dat ondersteuners buiten de school een bijdrage leveren.