Leeskliniek

Kinderen met forse leesproblematiek
komen in aanmerking voor leesondersteuning.
De aanvraag gaat via de
schoolcontactpersoon van PPO.

Leesspecialist: Dees van Grondelle.