Organisatie van ons onderwijs

Op de Johannes-Martinusschool werken ervaren vakmensen.
Dit zijn hun functies en taken.

Gekwalificeerde leraren:

De school heeft zich ontwikkeld tot een kenniscentrum voor speciaal basisonderwijs,
dat iedereen advies kan geven. Leerkrachten die van de PABO komen kennen het vak.
Iedere leerkracht op de Johannes-Martinusschool is verplicht om de tweejarige
opleiding Master Special Educational Needs te volgen en zich te specialiseren tot
leerkracht speciaal (basis)onderwijs.
Er zijn ook studiedagen waarop de leerkrachten werken aan gezamenlijke nascholing.

Eerst leren we leren, dan lezen, schrijven en rekenen.
Er is veel aandacht voor de mondelinge taalontwikkeling en sociaal-emotionele vorming.

In de onderbouw worden eerste de leesvoorwaarden getraind, voordat met lezen,
schrijven, spellen en rekenen begonnen kan worden. Wanneer dit proces in volle
gang is, neemt mondelinge taalontwikkeling een belangrijke plaats in.
De leerlingen worden naar hun niveau ingedeeld in instructiegroepen.

Daarnaast wordt de sociaal-emotionele vorming als zeer belangrijk ervaren.
We willen op onze school met elkaar een klimaat creëren waarin iedereen zich veilig voelt.

Naast bovenstaande vakken wordt natuurlijk ook aandacht geschonken aan
wereldoriëntatie, expressie, gym, zwemmen, verkeer, godsdienst,
levensbeschouwing en ICT.