Waarden, normen en burgerschap

In ons onderwijs zijn we niet alleen gericht op het leren van kinderen. We willen de totale ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarom besteden we ook aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. We willen vooral de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de groep gebruiken. Daarom besteden we ruime aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die in onze multiculturele samenleving een rol spelen. Dit is omschreven in artikel 8 in de wet Primair Onderwijs.

Onze activiteiten op dit gebied spelen zich af binnen 3 domeinen:

  • Democratie (we erkennen gelijke behandeling voor een ieder, handelen vanuit solidariteit, en leren een kritische houding t.a.v. maatschappelijke kwesties aan).
  • Participatie (We voelen ons mede verantwoordelijk voelen voor onze buurt, het milieu, de school, de vereniging).

  • Identiteit (we waarderen en respecteren verschillen, we leren discriminatie herkennen, en kunnen later omgaan met vrijheden en beperkingen).