Identiteit

De Johannes-Martinusschool is een Katholieke school.
Onze opdracht is om ieder kind te accepteren ongeacht ras, cultuur,
afkomst of religie. Wij zijn dus een 'open' Katholieke school.
Daarom zitten er ook veel leerlingen van ouders of verzorgers met een
ander of geen geloof op onze school.

Wij besteden veel aandacht aan normen en waarden die ons gegeven
zijn vanuit ons geloof en verweven zijn met de Nederlandse cultuur.
Diezelfde waarden en normen zijn natuurlijk terug te vinden in andere
culturen en godsdiensten: eerlijkheid, gerechtigheid, vriendschap
en respect voor anderen.