Wie zijn wij?

Alle ruimte voor uw kind!

De Johannes-Martinusschool is een school voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam-Centrum.

De leerlingen op onze school hebben op één of andere manier moeite met de werkwijze of de leerstof zoals die wordt aangeboden op een reguliere basisschool.

De Johannes-Martinusschool is met ongeveer 75 leerlingen een redelijk kleine SBO-school. De leerlingen zijn verdeeld over zesf groepen. De groepen worden zorgvuldig samengesteld. Er is veel aandacht voor het individuele kind. Als team van leraren kennen we alle leerlingen en voelen we ons in hoge mate verantwoordelijk voor hen. 

Wij willen dat onze leerlingen met hun individuele mogelijkheden en beperkingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zo vinden zij ook hun plek in de samenleving. Wij willen de leerlingen brengen tot zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin en respect, voor zichzelf en anderen in denken, voelen en handelen. We werken op onze school daarom aan:

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • de verstandelijke ontwikkeling
  • de creatieve ontwikkeling
  • de levensbeschouwelijke ontwikkeling

 

Naast het team van directie en leerkrachten is aan de school een aantal deskundigen verbonden. Zo kunnen de leerlingen op school terecht bij het maatschappelijk werk, de kinderoefentherapeut, de leesspecialist, de logopedist en de speltherapeut. Ook zijn er vakleerkrachten voor de lessen handvaardigheid, muziek, ICT en bewegingsonderwijs.

Wij willen dat onze leerlingen alles uit zichzelf halen en zich met hun individuele mogelijkheden optimaal ontwikkelen.

Wij kijken naar wat de leerlingen wél kunnen in plaats van naar wat ze niet kunnen!