Logopedie

Kinderen met spraak- of taalproblemen
komen in aanmerking voor logopedie.
Alle nieuwe leerlingen worden gescreend.
Indien uw kind logopedie
nodig heeft vragen wij u hiervoor een
verwijzing bij de huisarts te halen.
Uw kind kan dan, met toestemming
van de zorgverzekering, terecht bij de
logopediste op onze school.