Speltherapie

Speltherapie/cognitieve gedragstherapie

Op de Johannes-Martinusschool bieden we een combinatie van speltherapie en cognitieve gedragstherapie aan.

Kort gezegd:  Praten en spelen met kinderen die het sociaal-emotioneel moeilijk hebben, met als doel deze kinderen te helpen zich weer beter te voelen.

Bij de therapie hoort ook ouderbegeleiding, want de ouders kennen hun kind natuurlijk het allerbeste. De ouders weten wat belangrijk is voor hun kind. Ouders krijgen als ze dat willen en als dat nodig is, hulp bij het nadenken over anders omgaan met hun kind.  De ouderbegeleiding wordt verzorgd door onze schoolmaatschappelijk werkster

Els Pastijn is de therapeut, zij is orthopedagoog/ psycholoog en werkt met de kinderen individueel.
Op school hebben we een mooie spelkamer met veel knutselspullen en speelgoed. Op een vast moment, één maal per week 40 minuten, wordt daar gepraat en gespeeld.

Jongere kinderen spelen meer, oudere kinderen praten meer.

Spelen is de taal van kinderen en hun manier om de wereld te ontdekken.  
In speltherapie krijgen kinderen de gelegenheid om al spelend hun emoties te uiten, af te rekenen met gebeurtenissen die hen boos, verdrietig of angstig maken en te oefenen met nieuwe vormen van gedrag.  
Het kind krijgt de kans om opgedane ervaringen uit te spelen of erover te praten. Zo kan het kind nare gebeurtenissen verwerken. En het kind kan leren zichzelf en zijn situatie op een andere manier te bekijken. Wil het kind zijn/haar gedrag veranderen dan kan het dan in de spelkamer een start mee maken en de spelkamer als oefenterrein gebruiken.

Hoe lang en met welk resultaat?

Afhankelijk van de problemen kan de therapie tussen 20 keer (half jaar) tot een jaar of langer duren.

Je kunt  na een tijdje zien dat het beter gaat met het kind. Het kind zal zich zekerder voelen, meer zelfvertrouwen hebben, beter omgaan met anderen op school en thuis en zich bovenal gelukkiger en vrolijker voelen. 

Als u uw kind wilt aanmelden voor speltherapie, kunt u contact opnemen met onze intern begeleider. Wij kunnen dan bekijken of speltherapie voor uw kind een goede plek is.

 Als wij op school zorgen hebben over uw kind, kan ook vanuit de intern begeleider de vraag aan u gesteld worden of u na wilt denken over speltherapie voor uw kind.

Alles vanzelfsprekend pas na een uitgebreid gesprek en kennismaking met de schoolmaatschappelijk werkster.