Extra verlof

Wij mogen leerlingen in principe geen vrij geven buiten de vastgestelde schoolvakanties om. Als ouders of verzorgers hun kind toch van school thuis houden, moeten wij dit melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente, die kan dan een boete opleggen.

De uitzondering op deze regel is dat een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties wel mogelijk is, als de werkgever van één van de ouders of verzorgers u verplicht om buiten de schoolvakanties om vrij te nemen. Met een bewijs hiervan kunt u extra verlof aanvragen bij de directie.

Op christelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is iedere leerling vrij, omdat deze dagen zijn meegenomen in de gewone schoolvakanties. Leerlingen met een ander geloof kunnen op de belangrijkste feestdagen daarvan, zo0als Diwali en Holi voor hindoes en het Offer- en Suikerfeest voor moslims, vrij krijgen. Ouders of verzorgers moeten ook hiervoor schriftelijk verlof aanvragen bij de directie van de school.

Ook voor andere bijzondere situaties zoals een bruiloft of begrafenis in de familie kan de directie u verlof toekennen. U kunt het extra verlof alleen schriftelijk aanvragen. Formulieren hiervoor zijn bij de administratie en directie verkrijgbaar. Vergeet niet altijd een bewijs toe te voegen aan de aanvraag.