Schooltijden

De schooltijden zijn de hele week gelijk:
van 8.45 tot 14.00 uur.
De deur gaat om 8.35 uur open.
Ouders van de jongste twee groepen mogen
altijd mee naar binnenlopen.
Bij onze oudere leerlingen verwachten wij een
zekere vorm van zelfstandigheid.
Bij het uitgaan van de school wachten de ouders
bij de uitgang van de school.